សូមស្វាគមន៍


សួស្តី! ប្រីយ៍មិត្តព្រមទាំងរៀមច្បងទាំងអស់ ជាទីគោរពនិងរាប់អាន ខ្ញុំរីករាយណាស់ ដោយបាន មិត្តទាំងអស់ ចូលមកលេងដល់ផ្ទះ ដូច្នេះម្ចាស់ផ្ទះ សូមស្វាគមន៍​ មិត្តទាំងអស់ដោយ​សេចក្តី​រីករាយ​​ជានិច្ច។

ដើម្បីអោយឃើញច្បាស់ ត្រជាក់ភែ្នក សូមប្រើ “Firefox” បន្ទាប់មកដាក់Screen resolutionទៅ (1280 x 1024)  to view full screen. អរគុណ

Thank you for visiting and listening to the songs. Again thank you all for taking the time to reading my blogs.សូមអោយមិត្តទាំងអស់​ ជួបតែសេចក្តីសុខ និងមានសំណាងល្អ គ្រប់ៗគ្នា៕

Khmer Unicode for Windows:
បើមិត្តទាំងអស់ មិនអាចអានអក្សរខែ្មរ នៅក្នុងប្លក់នេះបាន សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយក ខែ្មរយូនីខូត បន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅ កុំព្យួទ័ររបស់លោកអ្នក៕


myspace comments
Get MySpace Comments without leaving myspace!

បានផ្សាយ​ក្នុង Uncategorized | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ , , , , , , , , , , | 9 មតិ

ចម្រៀងប្រចាំសបា្តហ៍-ទី២


ប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ សូមស្វាគមន៍ បងប្អូននឹងប្រិយ៍មិត្ត ទាំងអស់ជាទីរាប់អាន។ ដើម្បីបំបាត់ នូវការតប់ប្រម៉ល់ខ្លះៗ ក្រោយពេលឈប់សំរាកពីការងា ខ្ញុំបាននាំមក នូវបទចម្រៀង ឆ្លងឆ្លើយមួយចំនួន ជូនបងប្អូនស្តាប់កំសាន្ត សូមរីលរាយដោយមេត្រី៕

បទទី១.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៣.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៤.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៥.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៦.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៧.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៨.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី៩.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១០.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១១.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១២.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៣.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៤.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៥.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៦.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៧.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៨.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី១៩.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បទទី២០.បកស្រាយ ដោយ: លោកស៊ីន ស៊ីសាមុតនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា

បានផ្សាយ​ក្នុង Uncategorized | បញ្ចេញមតិ

Playlist Band


Welcome to music play​list everyone.
Playlist Band

Create a playlist at MixPod.com

បានផ្សាយ​ក្នុង Music | បញ្ចេញមតិ

Khmer Oldies


ជំរាបសួរ! មិត្តរួមភូមិទាំងអស់ ជាទីនឹករលឹកនិងរាប់អាន។ ជាធម្មតា ខ្ញុំតែងតែពាំនាំ យកមកនូវ បទចម្រៀងពីដើមៗ មកទីនេះជារៀងរាល់ថៃ្ង សំរាប់បងប្អូនភូមិយើងស្តាប់កំសាន្ត។ ពេលនេះ ខ្ញុំទើបតែបានបញ្ចូល បទចម្រៀងមួយចំនួនទៀត គឺចង្វាក់ញាក់កន្រ្តាក់អារម្មណ៍ទៅក្នុងជង្រុកបទចម្រៀងចាស់ៗ សង្ឃឹមថាមិត្តទាំងអស់ ច្បាស់ជាពេញចិត្ត។ខាងក្រោមនេះ គឺជាលីង បទចម្រៀងពីដើម សូមចុចនៅលើប្រជុំចម្រៀងខែ្មរ ឬក៏ ចុចនៅត្រង់នេះក៏បាន ដើម្បីទៅកាន់ទំព័រមួយផេ្សងទៀត ។ សូមស្តាប់កំសាន្ត ដោយរីករាយ ហើយនិងមានសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕


បានផ្សាយ​ក្នុង Uncategorized | បញ្ចេញមតិ

Download Khmer Unicode


Dear friends, if you can’t read this blog please
click here to download Khmer Unicode and then installed into your Computer. Thank you very much for taking your time to read myblogs. Good luck and Have a Nice Day.

បានផ្សាយ​ក្នុង ចម្រៀងខែ្មរ, Uncategorized | បញ្ចេញមតិ

រូបភាពជីវិត


១-ព្រឹកនេះព្រឹកល្អព្រឹកអាទិត្យ ព្រឹកស្រាន្តគំនិតខ្ញុំដើរលេង

ខ្ញុំដើរខ្ញុំហួចលោតដូចកេ្មង ស្តាំឆេ្វងគយគន់រូបភាពល្អ។

២-ដើរទៅដើរមកតាមវិថី ស្រស់ស្រីសាច់ថ្លារលើបស

គ្រប់ម៉ូដគ្រប់ពណ៍ឆើតបវរ នាងចរអេនអនបង្ហាញរាង។

៣-ខាងនោះលោកប្រុសនិងលោកស្រី ទាំងគូរប្រឹមប្រីយ៍បង្ហាញរាង

ខាងនេះកំលោះហោះតែម៉្យាង ជួនឡានស្នាតស្នាងលូនទៅមក។

៤-គាប់ភែ្នកខ្ញុំគន់ខ្ញុំរេរា ជួនជាក៏ឃើញនៅកៀនច្រក

ពូម្នាក់ញើសដាបកំពុងក្អក​ដីជាប់ស្រម៉កអុសធុងទឹក។

ចម្លងចេញពីកាព្យស្រាស្រ្តខែ្មរ​ ខ្ទមកំសត់​-អឹងយ៉េង

បានផ្សាយ​ក្នុង Uncategorized | បញ្ចេញមតិ

ចំនួនមិត្តភ័ក្រកំពុងចូលលេង


ជំរាបសួរមិត្តទាំងអស់ សុខសប្បាយជាទេថៃ្ងនេះ? ខ្ញុំរីករាយណាស់ ដែលបានបងប្អូន ចូលលេង។ ផ្ទះខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្តើមសង់ថ្មី ដូច្នេះនៅក្នុងផ្ទះ មិនទាន់មានរបស់របរ គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ គឺមាន តែបទចម្រៀចាស់ៗប៉ិណ្ណោះ។

បើមិត្តមិនប្រកាន់ និងរបស់ចាស់ៗទាំងអស់នេះទេ សូមមិត្តរើសយក ទៅទុកស្តាប់ចុះ ហើយខ្ញុំ ក៏ ពេញចិត្ត ចែកជូនដល់មិត្តទាំងអស់ ដោយរីករាយដែរ។ អរគុណ​ដល់មិត្តទាំងអស់ ដែលបានចូល លេង សូមជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕
ចំនួនមិត្តភក្រ្តកំពុងចូលលេង

បានផ្សាយ​ក្នុង About, Uncategorized | បានដាក់ពាក្យ​គន្លឹះ | 1 មតិ